New Season SmallBallMall
 
 
 
Home Forum Leagues Seasons Search Help
 

  Teams of Lithuania  
  Letters ID# Skill Team Honor PCT Wins Loses
1 pok 637417 Poker starz / LSU 6.7 n/a 0 0
2 RTM 454013 Roste Team 9.6 n/a 0 0
3 bob 406731 Boldy boys / georgetown 5.5 n/a 0 0
4 ZDK 454879 Zodiakai 9.4 n/a 0 0
5 KRT 477970 Minija 3.7 n/a 0 0
6 NRC 474879 ~Alus II 6.1 n/a 0 0
7 PT 545004 Parker 5.6 n/a 0 0
8 15 518477 .LT.Preliude 3.1 n/a 0 0
9 RSP 466805 R.E.S.P.E.C.T 2.9 n/a 0 0
10 str 475902 Odine Strele 6.8 n/a 0 0
11 BBD 442282 Lomai 7.6 n/a 0 0
12 KLK 472646 Kliurkos 0.0 n/a 0 0
13 LRS 442246 Lietuvos Respublikos Seimas - LT 1.6 n/a 0 0
14 :DD 432047 simpsons2x 4.5 n/a 0 0
15 LTU 478948 Lithuanian Tigers 3.3 n/a 0 0
16 VLN 230540 ''Odine Strele'' 5.3 n/a 0 0
17 TGR 442562 Tigers - LT 3.1 n/a 0 0
18 FDS 483265 Faramir Dragon Strike 2.7 n/a 0 0
19 ZE 546233 ZE'S Team 3.4 n/a 0 0
20 STR 439632 streetball 3.0 n/a 0 0
21 AS 573575 AS 1.3 n/a 0 0
22 RND 450015 Rondos 1.8 n/a 0 0
23 479 412479 Kaunas Defenders 1.3 n/a 0 0
24 ZE 545453 ZE's Team 2.5 n/a 0 0
25 PK 479277 Palangos Kurhauzas 2.3 n/a 0 0
26 Bs 485560 NewNamesPlease 0.0 n/a 0 0
27 TBS 412608 The Blades 1.5 n/a 0 0
28 BD 556669 Blood demons 1.0 n/a 0 0
29 LTU 414432 Lithuanian Giants 4.5 n/a 0 0
30 19 518503 LDK 1.8 n/a 0 0
31 666 445722 cotc 0.0 n/a 0 0
32 Cha 521394 Dream Team 1.4 n/a 0 0
33 Sn 442210 Dziaros 2.8 n/a 0 0
34 ltu 634598 Lupikai 0.0 n/a 0 0
35 red 158552 red hitters 2.1 n/a 0 0
36 PTR 442318 Patrijotai - LT 3.6 n/a 0 0
37 916 519916 no name 0.0 n/a 0 0
38 ger 169533 germany 0.0 n/a 0 0
39 LTU 497012 Lithuanian Dragons 2.7 n/a 0 0
40 LTU 519535 Lietuva 0.0 n/a 0 0
41 Ciu 442224 Ciulparezai - LT 1.7 n/a 0 0
42 bom 475899 bomba 4.0 n/a 0 0
43 B_X 485095 BumertriX 1.3 n/a 0 0
44 kie 207544 kiemas 1.5 n/a 0 0
45 LT- 518638 Siauliu Beprotnamis 2.2 n/a 0 0
46 999 637535 Gamonas 0.0 n/a 0 0
47 TG 483645 Tigers 1.7 n/a 0 0
48 EEE 215681 Erniai 1.6 n/a 0 0
49 364 442364 Darx-Team 1.6 n/a 0 0
50 NRC 449350 ~Alus 9.6 n/a 0 0
51 526 169526 no name 0.0 n/a 0 0
52 suo 229253 raudonieji balandziai 3.4 n/a 0 0
53 333 442317 SpeeD 0.0 n/a 0 0
54 YRS 452606 Yellow Rattlesnakes 9.3 n/a 0 0
55 jz 485096 simpsons2x 0.0 n/a 0 0
56 4 516004 no name 0.0 n/a 0 0
57 221 545221 no name 0.0 n/a 0 0

Privacy Policy   |    Contact Us   |    User Agreement   |    Code of Conduct