New Season SmallBallMall
 
 
 
Home Forum Leagues Seasons Search Help
 

  Teams of Korea, Republic Of  
  Letters ID# Skill Team Honor PCT Wins Loses
1 UTF 219441 Foghorns (DTSL) 8.5 n/a 0 0
2 SOP 638313 Sons of Pitches 7.8 n/a 0 0
3 AJ 112780 Anime Junkies 7.1 n/a 0 0
4 CCP 107350 Champaign Cornpickers (DTSL) 6.8 n/a 0 0
5 BB 533009 Busseron Bruisers 6.8 n/a 0 0
6 OL 524598 Ocean Lakes Baseball 6.2 n/a 0 0
7 TAE 453944 Tae-keuk 7.1 n/a 0 0
8 MDS 472757 Medics 5.1 n/a 0 0
9 GT 586305 Gooksan Tigers 4.9 n/a 0 0
10 AKL 609178 Incheon Whales 3.8 n/a 0 0
11 SGN 549488 SGN2 4.6 n/a 0 0
12 CES 419830 Senators 7.4 n/a 0 0
13 aSi 574038 Starcraft 2 All Stars 6.6 n/a 0 0
14 LOT 146380 Lotte Giants 5.1 n/a 0 0
15 CA 418292 Crazy Arcade 2.6 n/a 0 0
16 KOR 434711 Korea 2.9 n/a 0 0
17 KLS 548540 Korean Legions 1.4 n/a 0 0
18 WBL 442180 Pure WBL-Wankstas 1.8 n/a 0 0
19 N 486506 Number 2.2 n/a 0 0
20 H 636497 HaeTae 2.0 n/a 0 0
21 12 538466 Korea 2.0 n/a 0 0
22 MNP 222738 Monkey Players 2.1 n/a 0 0
23 HB 486612 High Ballers 0.0 n/a 0 0
24 DW 705456 Deayeon Waves 1.4 n/a 0 0
25 498 450498 eagles 2.7 n/a 0 0
26 BE 503831 Bears 1.1 n/a 0 0
27 SL 636517 LIONS 1.4 n/a 0 0
28 SFM 705635 Seoul Fear Mongers 5.9 n/a 0 0
29 DPK 172560 Dunebugs 5.5 n/a 0 0
30 396 219396 MJ Stars 0.0 n/a 0 0
31 834 453834 dimondbacks 1.9 n/a 0 0
32 G 639834 Lotte Giants 1.5 n/a 0 0
33 135 182536 Wildcats 1.2 n/a 0 0
34 LAD 502370 Dodgers 0.0 n/a 0 0
35 BTR 212477 Be The Reds! 1.1 n/a 0 0
36 189 436189 Eye Of Hurricane 1.4 n/a 0 0
37 dae 637198 MLBallstars 2.0 n/a 0 0
38 711 141711 SMALL BALLERS 3.1 n/a 0 0
39 805 475805 vikings 0.0 n/a 0 0
40 KOR 32450 Red Devils(be the reds!) 7.0 n/a 0 0
41 WC 188246 WildCats 0.0 n/a 0 0
42 880 206880 American Flames 1.3 n/a 0 0
43 541 412541 morning glroy 1.5 n/a 0 0
44 Mag 431988 The Tambourine Men 3.1 n/a 0 0
45 679 450679 Horror-Team 1.1 n/a 0 0
46 33 190033 Dabomb 0.0 n/a 0 0
47 421 228421 Challengers 1.0 n/a 0 0
48 NYM 462694 Mets 0.0 n/a 0 0
49 841 634841 Deagu Dragons 0.0 n/a 0 0
50 BI 701724 Busan Icemen 5.5 n/a 0 0
51 BT 524090 Blue Tigers 1.0 n/a 0 0
52 278 636278 no name 1.1 n/a 0 0
53 170 174170 no name 0.0 n/a 0 0
54 105 193105 Phantoms 1.0 n/a 0 0
55 516 542516 no name 0.0 n/a 0 0
56 755 436755 eagles 1.1 n/a 0 0
57 565 178565 Dragon Blue Wings 1.2 n/a 0 0
58 166 174166 no name 0.0 n/a 0 0
59 227 208227 cubs 1.6 n/a 0 0
60 LG 23677 LG Twins 3.5 n/a 0 0
61 242 122242 chanho 0.0 n/a 0 0
62 SW 192538 Suwon 1.2 n/a 0 0
63 402 407402 no name 0.0 n/a 0 0
64 WAS 442862 Washington Senators 2.2 n/a 0 0
65 13 483941 Rajah 1.5 n/a 0 0
66 K 612439 Korea 0.0 n/a 0 0
67 T 635034 LG_Twins 0.0 n/a 0 0
68 190 169190 no name 0.0 n/a 0 0
69 Gir 180388 The Invaders 1.4 n/a 0 0
70 JLG 211840 Kings 2.3 n/a 0 0
71 NYY 453634 New York Yankees 4.4 n/a 0 0
72 CTC 538697 Chiggers 0.0 n/a 0 0
73 KW 637227 killer wolves 0.0 n/a 0 0
74 285 642285 no name 0.0 n/a 0 0
75 Sox 209380 Seattle Sox 6.0 n/a 0 0
76 HL 603521 Hopeless 2.8 n/a 0 0
77 476 635476 no name 0.0 n/a 0 0
78 20 636020 no name 0.0 n/a 0 0
79 828 635828 no name 0.0 n/a 0 0
80 135 640135 no name 0.0 n/a 0 0
81 712 640712 no name 0.0 n/a 0 0

Privacy Policy   |    Contact Us   |    User Agreement   |    Code of Conduct