New Season SmallBallMall
 
 
 
Home Forum Leagues Seasons Search Help
 

  Teams of France  
  Letters ID# Skill Team Honor PCT Wins Loses
1 GV 645661 Rugzo 8.1 n/a 0 0
2 LL 542166 llabllams 9.0 n/a 0 0
3 MRC 475023 Mesnil-Rouxelin Cougars 6.8 n/a 0 0
4 TST 516028 TotoSolTeam 8.9 n/a 0 0
5 AS 146472 Armaunie Sound 7.5 n/a 0 0
6 KDF 573624 Kierkegaard's Devil Frogs 8.4 n/a 0 0
7 WS 476626 Wild Shamans 6.8 n/a 0 0
8 FT 522837 Freeworlds Team 8.1 n/a 0 0
9 Dra 551304 The Dragons 3.4 n/a 0 0
10 sa 590747 spiders 6.8 n/a 0 0
11 RR 524236 rustys ravens 6.3 n/a 0 0
12 OUT 410118 OVEUR 9.5 n/a 0 0
13 BG 476060 BAT GURLS 5.4 n/a 0 0
14 478 429478 Grausfrap Strokes 3.7 n/a 0 0
15 MEI 526137 MEISEI 1.6 n/a 0 0
16 GEI 587185 GEDI Power 4.6 n/a 0 0
17 GDS 45628 Gentleman Duelists 3.0 n/a 0 0
18 OSK 637524 Blue Scorpions 5.3 n/a 0 0
19 TPH 580437 TPHteam 3.7 n/a 0 0
20 GAL 589598 Os Gallegos 2.4 n/a 0 0
21 NW 506994 northwind 4.2 n/a 0 0
22 SK 592065 Stephen Kings -aSi- 3.8 n/a 0 0
23 WBA 437511 The Westborough Awesomes 3.2 n/a 0 0
24 N.W 550876 Northwind 3.0 n/a 0 0
25 F-A 410281 Fallen Angels 2.6 n/a 0 0
26 PRS 548645 Parisiens 2.7 n/a 0 0
27 SK 192064 Shaman Knights 4.8 n/a 0 0
28 ACT 163095 Nuit-blanches 3.8 n/a 0 0
29 CT 562724 Crazy trolls 2.2 n/a 0 0
30 800 554800 Team 1.3 n/a 0 0
31 511 552511 St. Louis Cardinals 2.4 n/a 0 0
32 M.5 439485 les trouducs 1.3 n/a 0 0
33 264 439264 Taverny cats 1.9 n/a 0 0
34 Col 567829 Indianapollis Colts 1.5 n/a 0 0
35 566 182566 yellowsocket 2.2 n/a 0 0
36 OLY 579909 Les Olympiens 2.2 n/a 0 0
37 Nas 584477 Nas Toys 1.3 n/a 0 0
38 OG' 589501 Os Gallegos 2.6 n/a 0 0
39 LAB 610729 Los Angeles Baseball 2.7 n/a 0 0
40 M.S 534131 Metallos 2.1 n/a 0 0
41 265 453265 boxter 1.8 n/a 0 0
42 bb 189512 beaudry's braves 2.8 n/a 0 0
43 RP 410337 Red Penguins :=x 2.7 n/a 0 0
44 FT 424052 Rookies 1.8 n/a 0 0
45 CER 640092 cergy-amateur 2.0 n/a 0 0
46 BP 410335 Smallball Champ's Award White 2.0 n/a 0 0
47 BC 474749 Best Crows 1.7 n/a 0 0
48 89 507089 marseille 0.0 n/a 0 0
49 495 411495 LONG ISLAND 1.1 n/a 0 0
50 FIS 553649 ?quipe De Base-ball Internationa 1.2 n/a 0 0
51 641 562641 Sak 1.1 n/a 0 0
52 BT 565495 Baseball Teriors 1.6 n/a 0 0
53 ABC 555009 arsenal 1.0 n/a 0 0
54 DES 583340 DESIA 0.0 n/a 0 0
55 MH 471272 The Mushes 1.2 n/a 0 0
56 TCG 504621 The Casoars Giants 0.0 n/a 0 0
57 S.C 539042 Sumter Co. Rams 1.2 n/a 0 0
58 MnL 562656 ML 1.4 n/a 0 0
59 E 590592 Eldar 2.4 n/a 0 0
60 CC 635552 Crowned Clowns 1.5 n/a 0 0
61 CCB 412439 Coruscating Blast 0.0 n/a 0 0
62 VIC 162563 Titan.Vic 5.6 n/a 0 0
63 ARS 461172 arsouillos 2.0 n/a 0 0
64 rQm 632949 Requiem 0.0 n/a 0 0
65 Rap 76318 The Rappers 4.1 n/a 0 0
66 ly 636205 lyon 1.4 n/a 0 0
67 APM 424153 Audubon Park Marvels 3.7 n/a 0 0
68 223 490223 Demones 1.2 n/a 0 0
69 7 531563 raiders 1.4 n/a 0 0
70 LB 569313 Loups Blancs 1.9 n/a 0 0
71 Frm 203955 The Frenchmen 0.0 n/a 0 0
72 BKs 547272 The Blinks 0.0 n/a 0 0
73 RJ 585577 Rasta Jokental 3.9 n/a 0 0
74 513 179513 P3L 0.0 n/a 0 0
75 503 196503 barcelona 1.2 n/a 0 0
76 847 420847 MEFRAN 0.0 n/a 0 0
77 STK 429051 The Storkies 1.4 n/a 0 0
78 548 453548 tigers thiais 0.0 n/a 0 0
79 FK 440036 French Killers 5.9 n/a 0 0
80 BSW 562241 Burnt Sandwiches 0.0 n/a 0 0
81 --- 178792 Mets 5.9 n/a 0 0
82 SBK 562408 Springboks 0.0 n/a 0 0
83 Cam 182660 Camarillo Devil Dogs 6.7 n/a 0 0
84 884 228884 blackstar 0.0 n/a 0 0
85 S.T 230290 The M1 Supertank 1.7 n/a 0 0
86 BE 469608 BlackEagle 0.0 n/a 0 0
87 TK 521343 The Killers 0.0 n/a 0 0
88 RIH 558615 Hamsters 1.3 n/a 0 0
89 RUT 569545 Rugby Universal True Team 0.0 n/a 0 0
90 FD 646482 France Doors 6.1 n/a 0 0
91 318 34318 Jackyls 8.2 n/a 0 0
92 Buz 136411 Buz Fighters 6.4 n/a 0 0
93 BRT 144996 Bratisla-Boys 6.2 n/a 0 0
94 OPM 224415 O.P MAGIC 4.5 n/a 0 0
95 As 407924 The Astrakan cafe 3.2 n/a 0 0
96 TGP 450670 The Gurthang's Paladines 3.3 n/a 0 0
97 LB7 506407 Loups Blancs .homerunisgood team 4.6 n/a 0 0
98 kol 540457 koala 1.2 n/a 0 0
99 RBM 550285 rcena baseball minadiou 1.0 n/a 0 0
100 aaa 562688 aaaa 1.0 n/a 0 0
101 TKK 615386 Team Kyky 0.0 n/a 0 0
102 FRF 152471 French Froggies 3.9 n/a 0 0
103 BP 136021 Breizh Punishers 5.8 n/a 0 0
104 SHM 144550 Shamans 5.0 n/a 0 0
105 29 158430 lesbrestois 2.4 n/a 0 0
106 57' 410085 LesLions 2.6 n/a 0 0
107 578 436578 NEW YORK METS 1.3 n/a 0 0
108 150 449150 bon 2.0 n/a 0 0
109 DSO 522839 Dark Side of the Force 0.0 n/a 0 0
110 307 538307 Triville 0.0 n/a 0 0
111 LLL 548068 lalili 0.0 n/a 0 0
112 WC 634858 wildcats 0.0 n/a 0 0
113 COQ 115584 Les Bleus 3.5 n/a 0 0
114 a 465276 angel 0.0 n/a 0 0
115 968 142968 lbhsleeper 1.9 n/a 0 0
116 605 143605 Les Nases 4.2 n/a 0 0
117 819 408819 FlaFys TeaM 0.0 n/a 0 0
118 244 439244 La resistance 0.0 n/a 0 0
119 FNZ 450611 French Nazguls 3.0 n/a 0 0
120 TBT 460798 The Beautiful Team 4.3 n/a 0 0
121 bd 473384 black dogs 0.0 n/a 0 0
122 138 539138 Down Under 4.3 n/a 0 0
123 BK' 570757 Bakarashii Koneko '05 1.7 n/a 0 0
124 ZT 645585 Zoff's team 1.0 n/a 0 0
125 KAI 170352 Kailua Juniors 0.0 n/a 0 0
126 268 231268 no name 0.0 n/a 0 0
127 LUX 406108 The POLUX 5.5 n/a 0 0
128 JAS 414010 Josh's all stars 3.2 n/a 0 0
129 280 420280 no name 0.0 n/a 0 0
130 MMR 507087 Marseille Meds Reserve 2.8 n/a 0 0
131 108 507108 no name 0.0 n/a 0 0
132 dm 508391 didj 0.0 n/a 0 0
133 sp 544525 sparkomen 0.0 n/a 0 0
134 lb 549474 lolo 0.0 n/a 0 0
135 737 549737 no name 0.0 n/a 0 0
136 FK 560840 Foxboro Kings 2.0 n/a 0 0
137 FJ 590956 Feuge 0.0 n/a 0 0
138 889 701889 no name 0.0 n/a 0 0

Privacy Policy   |    Contact Us   |    User Agreement   |    Code of Conduct