New Season SmallBallMall
 
 
 
Home Forum Leagues Seasons Search Help
 

  League of 1 star teams  
  Letters ID# Skill Team Honor PCT Wins Loses
1 590 645590 no name 0.0 .0 0 1
2 242 701242 a1242 5.3 .0 0 2
3 B.S 645202 Big Sox 8.0 n/a 0 0
4 249 701249 a1249 5.3 .0 0 1
5 ade 525199 eagles 2.9 .0 0 1
6 BUD 646258 Milwaukee Braves 5.6 n/a 0 0
7 361 708361 no name 0.0 n/a 0 0
8 601 708601 no name 0.0 .0 0 1
9 BRD 645657 Deadville Zombies 4.7 n/a 0 0
10 CA 617244 71 WASHINGTON SENATORS 7.5 n/a 0 0
11 PPP 672282 ol272282 5.2 n/a 0 0
12 ABC 672691 Blind Bat Bimbos 6.6 n/a 0 0
13 827 701827 827's 5.0 n/a 0 0
14 229 701229 a1229 5.2 n/a 0 0
15 LPH 701919 Los Pollos Hermanos 7.3 n/a 0 0
16 826 701826 Georgia Peaches 5.4 n/a 0 0
17 GG 705409 GREEN GREENIES 5.6 n/a 0 0
18 810 701810 Georgia Peaches 5.5 n/a 0 0
19 PPP 672054 ol272054 5.3 n/a 0 0
20 700 700700 Angels In The Outfield 6.1 .0 0 1
21 RBB 523340 Rrr-Uff's Big Bite! 3.3 n/a 0 0
22 299 705299 Your Lame 5.3 n/a 0 0
23 Lon 705396 London Tornados 8.5 n/a 0 0
24 559 641576 THE LUMBER COMPANY 8.4 n/a 0 0
25 836 701836 Georgia Peaches 5.3 n/a 0 0
26 300 705300 Noooo! 5.3 n/a 0 0
27 BST 705293 Best of the Best 5.8 n/a 0 0
28 20 709020 Joker Jays 0.0 n/a 0 0
29 EMH 672040 ol272040 5.9 n/a 0 0
30 GGS 672082 ol272082 5.9 n/a 0 0
31 264 701264 x1264 5.0 n/a 0 0
32 269 701269 x1269 5.3 n/a 0 0
33 247 701247 a1247 5.1 n/a 0 0
34 253 701253 a1253 5.3 n/a 0 0
35 295 705295 BlaBla 5.2 n/a 0 0
36 707 707707 Community Team AT pass=team 0.0 n/a 0 0
37 EWn 641804 2407 East Wens 2.9 n/a 0 0
38 929 680929 Pencil Necks 5.3 n/a 0 0
39 262 701262 x1262 5.1 n/a 0 0
40 302 705302 Yessir 5.2 n/a 0 0
41 bzd 709064 buzzards 0.0 n/a 0 0
42 257 701257 a1257 5.3 n/a 0 0
43 4HM 506738 The 4 Horsemen 6.4 n/a 0 0
44 RPD 709056 Red Pandas 1.0 n/a 0 0
45 GHG 644385 Gas House Gang 7.8 n/a 0 0
46 CJU 634549 CalJon Utd 8.1 n/a 0 0
47 272 672272 ol272272 4.6 n/a 0 0
48 284 672284 ol272284 5.1 n/a 0 0
49 Bud 701673 We Scalp 'Em 8.2 n/a 0 0
50 736 701736 Autobots 6.6 n/a 0 0
51 291 701291 x1291 5.3 n/a 0 0
52 805 701805 Georgia Peaches 5.6 n/a 0 0
53 PII 645592 PII Factory 8.4 n/a 0 0
54 acb 709053 AC baseball 1.1 n/a 0 0
55 kg 559991 Abbott and Costello 7.3 n/a 0 0
56 252 701252 a1252 5.4 n/a 0 0
57 VCA 700015 Veritable Cesspool of Awfulness 5.3 n/a 0 0
58 JJ 645528 ....... 5.3 n/a 0 0
59 G 645536 ....... 5.3 n/a 0 0
60 29 701029 no name 0.0 n/a 0 0
61 vv 645526 ....... 5.2 n/a 0 0
62 MKT 672041 ol272041 5.9 n/a 0 0
63 809 701809 Georgia Peaches 5.5 n/a 0 0
64 235 701235 a1235 5.3 n/a 0 0
65 234 701234 a1234 5.3 n/a 0 0
66 807 701807 Georgia Peaches 5.0 n/a 0 0
67 289 701289 x1289 5.2 n/a 0 0
68 239 701239 a1239 5.2 n/a 0 0
69 18 672018 legal 6.0 n/a 0 0
70 LA 672682 Dodgers 5.7 n/a 0 0
71 250 701250 a1250 5.1 n/a 0 0
72 mcg 701689 The Kingdom (SBD) 1.9 n/a 0 0
73 FAR 55528 The Food team 8.9 n/a 0 0
74 912 680912 Pillars Of Salt 5.1 n/a 0 0
75 SL 672626 Stadium Love 5.5 n/a 0 0
76 287 701287 x1287 5.3 n/a 0 0
77 297 705297 Hey Jude 6.3 n/a 0 0
78 SMB 702011 Super Mario Bros. 7.0 n/a 0 0
79 LNX 633395 Arctic Lynx 7.7 n/a 0 0
80 DET 680624 Detroit Tigers 5.1 n/a 0 0
81 346 672346 ST Infestation 5.2 n/a 0 0
82 pb 608108 powerballs 0.0 n/a 0 0
83 277 701277 x1277 5.3 n/a 0 0
84 INT 708008 CMU Interns 0.0 n/a 0 0
85 335 672335 ST Infestation 5.7 n/a 0 0
86 274 701274 x1274 5.3 n/a 0 0
87 283 701283 x1283 5.3 n/a 0 0
88 CA3 633005 BIG RED MACHINE 7.0 n/a 0 0
89 286 701286 x1286 5.4 n/a 0 0
90 260 701260 x1260 5.2 n/a 0 0
91 324 672324 Canarys 5.6 n/a 0 0
92 276 701276 x1276 5.3 n/a 0 0
93 325 672325 ST Infestation 5.0 n/a 0 0
94 272 701272 x1272 5.3 n/a 0 0
95 251 701251 a1251 5.2 n/a 0 0
96 21 709021 Brewskies 0.0 n/a 0 0

Privacy Policy   |    Contact Us   |    User Agreement   |    Code of Conduct